Automatizační a vysokofrekvenční technika
foto_panel
foto_panel
vgsm
expo_3

Záložní zdroje k otopným systémům série V-PI

  • Síťové napájení 230V/50Hz
  • Plnohodnotný sinusový výstup
  • Pulzní dobíjení akumulátoru
  • Ochrana proti přetížení
  • Teplotní ochrana
  • Možnost kontroly přítomnosti zátěže
  • Možnost připojení ext. teplotního čidla
  • Možnost náhrady termostatu
  • Možnost připojení GSM brány
  • Nízká spotřeba v klidovém režimu
vpi_m

vpi_blok Popis:

V-PI je série záložních zdrojů, primárně určených k napájení oběhových čerpadel otopných systémů a ventilátorů krbových vložek během výpadků elektrické sítě.
V normálním režimu je napájení oběhových čerpadel připojeno do sítě a zařízení pouze kontroluje stav akumulátoru a případně ho dobíjí. Při výpadku elektrické sítě přepne zařízení na měnič, který zaskočí na potřebnou dobu za napětí sítě. Doba, po kterou je zařízení schopné dodávat energii, záleží na příkonu oběhových čerpadel a na velikosti akumulátoru záložního zdroje. Během výpadku elektrické sítě monitoruje zařízení stav akumulátoru a zátěž na výstupu a podle toho spouští, omezuje nebo vypíná činnost měniče.

Technická data
 V-PI- 0612 1012 1512 3012
 Výstupní výkon 60 W  100 W  150 W  300 W 
 Napětí akumulátoru 12 V
 Výstupní napětí sinus 230V/50Hz -15%
 Rozsah pracovních teplot 0 až 55 °C
 Rozměry [v x š x h] plast./kov. 335 x 255 x120 / 225 x 290 x 120 mm
 Hmotnost (bez akumulátoru) plast./kov. 2,5/3,5 kg
 Orientační kapacita akumulátorů na 2hod. 12Ah/40VA 18Ah/60VA 24Ah/100VA 36Ah/150VA

vpi_panel Popis činnosti:

V normálním stavu jsou relé výstupu připojeny k síti a oběhová čerpadla jsou napájeny přímo ze sítě. Zařízení kontroluje stav akumulátoru a pokud napětí klesne pod stanovenou mez, zapne se pulzní dobíjení. Šířka dobíjecích pulzů se zužuje se stoupajícím napětím dobíjeného akumulátoru. Pokud je akumulátor nabit dobíjení se vypne. Pokud se akumulátor právě dobíjí svítí žlutá LED (DOBÍJENÍ).

Při výpadku sítě, čeká zařízení cca 5s, zda nedojde k obnovení napětí v síti. Po té přepne výstupní relé k měniči a spustí měnič. Rozsvítí se červena LED (MĚNIČ). Nyní je na zásuvce zdroje sinusové napětí 50Hz generované ze záložního akumulátoru. Externí teplotní čidlo může kontrolovat, zda je kotel vyhaslý a měnič vypnout, aby se akumulátor zbytečně nevybíjel.

Pokud dojde opět k obnovení síťového napětí, běží měnič ještě 5s než se vypne.  Červená LED zhasne, bzučák přestane pípat. Po této době čeká ještě cca 1s a pak teprve přepne výstupní relé opět k síti. Zařízení se vrací do normálního režimu včetně kontroly nabíjení.