Automatizační a vysokofrekvenční technika

Služby

V-PI

Pro obce provádíme motnáž bezpečnostních radarů.

V-IO

Provádíme projekci, montáž a údržbu varovných systémů a místních rozhlasů

V-IH-TX

Vývoj elektronických aplikací na zakázku