Automatizační a vysokofrekvenční technika

SYSTÉM PRO VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA

M-LINE
Nový systém varování a informování obyvatelstva M-LINE navazuje na předchozí úspěšný systém ORKAN a ORKAN-MEDES, se kterým je ve většině funkcí kompatibilní.
Na rozdíl od systému MEDES je základem samostatný ovládací dotykový panel s mikrofonem (odpadla nutnost osobního PC), který je určen pouze pro ovládání tohoto systému. Ovládací panel je propojen s řídící jednotkou, která obstarává řízení celého odbavovacího pracoviště, tj. přepíná audio vstupy a výstupy, zajišťuje ovládání vysílače, komunikuje s dalšími přídavnými moduly jako je pomocný vynesený ovládací panel, přijímač JSVV HZS, modul GSM brány nebo datový modul zpětného směru. Vysílač přenáší audio signál k venkovním bezdrátovým přijímačům.

Stavebnicový systém lze sestavit z následujících komponent:
 • V-ML-CU řídící jednotka s napájecím zdrojem a vysílačem
 • V-ML-DP dotykový ovládací panel s mikrofonem
 • V-ML-KP doplňkový odnositelný panel
 • V-GSM-SI pro monitorování a dálkové ovládání systému
 • V-ML-3E bezdrátový přijímač
 • V-ML-5X bezdrátový přijímač se zpětným směrem
 • V-RF-869 přijímač zpětného směru
 • V-LM-869 monitor vodní hladiny


Ovládací panel

vpi_panel Ovládací dotykový panel s mikrofonem nahrazuje ovládání pomocí PC. Ovládání dotykovým panelem je intuitivní a pro uživatele jednoduché.

Hlavní funkce, které ovládací panel zastane jsou:
 • administrace uživatelů
 • globální spouštění
 • spouštění do vybraných lokalit
 • spouštění nadefinovaných poplachů
 • přehráváni znělek 
 • časové hlášení
 • evidence událostí
 • siganalizace mimořádných stavů

Alternativní ovládací panel

vmlcp V systému místního rozhlasu, kde není požadováno připojení k HZS ČR je možné použít jednoduchý tlačítkový ovládací panel spolu s vysílací jednotkou systému MEDES V-MR-71.

Hlavní funkce, které ovládací panel zastane jsou:
 • spouštění 8 přednastavených znělek
 • spouštění 8 přednastavených poplachů
 • výstup pro 100V rozvod
 • externí audio vstup
 • výstup pro odposlech

Bezdrátový přenos

vpi_panel Přenos zvukové informace bezdrátově je umožněno pomocí  vysílačky integrované v řídící jednotce a pomocí venkovních bezdrátových přijímačů V-ML-3E nebo V-ML-5X na sloupy veřejného osvětlení obce, případně domácích přijímačů V-ML-6x přímo v domácností. Přenos zvuku je možné realizovat na předem definovaných kmitočtech v pásmu 70MHz, kde ČTÚ vydal generální licenci pro provoz bezpečnostních místních informačních systémů, nebo v pásmu 160 MHz, kde je možné získat od ČTÚ placenou licenci na provozování frekvenčního kanálu. Výhodou pásma 70 MHz je, že je zdarma. Nevýhodou je menší bezpečnost kanálu ať už z hlediska průmyslového nebo záměrného rušení. V pásmu 160 MHz se objevuje průmyslové rušení v podstatně menší míře a o čistotu kanálu se stará ČTÚ obdobně jako u rozhlasového nebo televizního vysílání. Za lepší bezpečnost kanálu je nutné ovšem platit roční licenční poplatek.

Každý venkovní přijímač je napájen z místního akumulátoru, který je přes noc dobíjen přes rozvod veřejného osvětlení. Na jeden venkovní přijímač je možné připojit 1 až 4 amplióny s výkonem až 80W. Přijímací stanicí lze také ovládat a předávat signál dalším koncovým zařízením jako je např. místní rozhlas škol, podniků nebo veřejných budov. Hlášení je pak automaticky spouštěno i tam. V místech, kde není k dispozici veřejné osvětlení, je možné dobíjet přijímací stanici solárním článkem. Domácí přijímače jsou napájeny přes adaptér ze sítě, nejsou zálohovány a jejich použití je pouze jako doplňkové.