Automatizační a vysokofrekvenční technika
foto_panel
foto_panel
vgsm

Regulátor oběhových čerpadel pro solární kolektory série V-SR-100


  • Síťové napájení 230V/50Hz
  • Nastavení hysterézí
  • jeden nebo dva okruhy
  • Zobrazování aktuálních teplot
  • Manuální spouštění čerpadla
  • Oběhové čerpadlo do 300W
sr

vpi_blok Popis jednookruhové regulace:

V-SR je číslicový regulátor, s jehož pomocí je ovládáno jedno oběhové čerpadlo solárního systému v závislosti na rozdílu teplot media ve slunečních kolektorech a vody v akumulační nádrži (bojleru). K vlastnímu měření teploty jsou použity dvě teplotní digitální sondy. Signál od teplotních sond je zpracován mikrořadičem, který také obsluhuje buzení disleje LED, spínání výstupního relé pro ovládání oběhového čerpadla a nastavovací tlečítka. Celé zařízení je umístěno v plastové krabici 88x90x58 mm s průsvitným červeným víčkem určeným k montáži na DIN lištu. Ovládacími tlačítky je možné nastavit teplotní mez, kdy začíná regulace pracovat a rozdíl teplot na kolektorech a v nádrži, který je nutný ke spuštění čerpadla.

vpi_blok Popis dvouokruhové regulace:

U dvouokruhové regulace se použije rozšířený regulátor V-SR-100B se třemi teplotním čidly a dalším výstupem relé pro druhé oběhové čerpadlo. Třetí čidlo hlídá teplotu dalšího tepelného zdroje, např. jiné soustavy slunečních kolektorů nebo kotle, a regulátor pak ovládá dvě oběhová čerpadla, podle nastavení mezních rozdílů mezi čidlem na kolektoru a dalšími čidly
Technická data

V-SR-100
 Rozsah měřených teplot -45 až 130°C 
 Přesnost 1.1°C
 Natavení teplotního rozdílu 0 až 20°C
 Napájecí napětí 230V/50Hz
 Příkon 2.6 VA
 Napájecí napětí 230V/50Hz
 Výstup pro oběhové čerpadlo  230V/300W
 Rozměry [v x š x h] 88 x 90 x 58 mm
 Hmotnost 300 g
 Rozsah pracovních teplot 0 až 55°C

vsr_panelNastavení regulátoru:

U regulátoru se nastavuje rozdíl teplot mezi kolektorem a bojlerem, při kterém má dojít ke spuštění čerpadla (Dt1) a rozdíl teploty, při které dochází k vypnutí (Dt2). Nastavování probíhá pomocí tří tlačítek v pravé části regulátoru. Nejprve stiskneme tlačítko 'SET' a zároveň i některé jiné tlačítko. Tím se regulátor přepne z režimu MĚŘENÍ do režimu NASTAVENÍ. Bliká LED1 (Dt1) a tlačítky '+' a '-' nastavíte hodnotu Dt1. Po stisknutí tlačítka SET se rozbliká LED2 (Dt2) a shodným způsobem nastavíte hodnotu Dt2. Po opětovném stisknutí tlačítka SET se regulátor přepne do režimu MĚŘENÍ. Tlačítkem SET můžete přepínat zobrazovanou teplotu bojleru nebo kolektoru. Příslušná LED signalizuje, která teplota se právě zobrazuje. Pokud je sepnut výstup pro oběhové čerpadlo svítí LED3. Pod spodním krytem svorkovnice je umístěna skleněná pojistka T2A.