Automatizační a vysokofrekvenční technika
FV_panel
vsh2000
vgsm

SUN MONEY SAVER

Fotovoltaický MPPT regulátor pro ohřev vody v bojleru V-SH-2000


  • Vstup od fotovoltaických panelů
  • Jmenovitý regulovaný výkon 2kW
  • MPPT regulace
  • Automatický provoz
  • Možnost připojení teplotního čidla
  • Možnost vstupu od HDO
  • Možnost externího vstupu od termostatu
  • Integrované odpínače
  • Možnost uživatelského nastavení
  • Víkendový režim
vpi_m

vpi_panel Popis zařízení:

MPPT regulátor SUN MONEY SAVER (V-SH-2000) ProWisPower slouží k přímému elektrickému ohřevu vody v bojleru pomocí fotovoltaických panelů až do výkonu 2000W. Fotovoltaické panely jsou zapojeny sériově na vstup regulátoru a pokud je dostatek energie na ohřev vody, regulátor dodává energii do topného tělesa bojleru. Při nedostaku energie přepíná regulátor na připojenou síť, aby se bojler dohřál.  Díky MPPT regulaci se využití slunešní energie blíží termálnímu systému ohřevu vody ze slunce (solární kolektroy).

V zařízení jsou integrovány pojistkové odpínače fotovoltaických panelů, displej ukazující okamžité hodnoty napětí, proudu, výkonu a vyrobené energie, tlačítka k nastavení přístoje a sihnalizační LED, které indikují stav z ařízení.

Výhradním distributorem těchto regulátorů je ProWisPower

Technická data

V-SH-2000
 Jmenovitý výstupní výkon  2000 W
 Maximální výstupní výkon  2200 W
 Maximální napětí 400 V
 Maximální proud  10 A
 Výstupní napětí 230V/50Hz -15%
 Stupeň krytí IP 21
 Rozměry [v x š x h] 238 x 232 x 92 mm
 Hmotnost 3,8 kg
 Rozsah pracovních teplot 0 až 40 °C

vpi_panel Popis činnosti:

Po zapojení podle obrázku napravo a zapnutí zařízení spínačem na levém boku dojde po cca 10s k inicializaci a na rozsvíceném displeji se objeví uvítací zobrazení.  Při prvním zapnutí automaticky přejde do nastavovacího režimu, kde je nutné nastavit parametry sestavy. V nastavovacím menu se posouváte tlačítkem ENTER, šipkami měníte nastavení a potvrzujete opět tlačítkem ENTER. Pro ukončení nastavovacího režimu podržíte tlačítko MODE na cca 3s. Po té je již zařízení připravené k činnosti a dál již pracuje zcela automaticky. Pokud zvolíte informační mód, přepínají se postupně na displeji naměřené hodnoty v nastaveném intervalu, pokud nastavíte manuální mód, tlačítky se šipkami měníte zobrazenou informaci ručně.