Automatizační a vysokofrekvenční technika
vlm_lampa
vlm_instal
vlm

Monitor vodní hladiny V-LM-GSM  • Jmenovité napětí řídící jednotky 12V
  • Ultrazvukové nebo kapacitní měření hladiny
  • Rozsah měření - 2 nebo 6m
  • Monitorování pomocí SMS zpráv 
  • Až 8 telefonních čísel
  • Nastavení třech hladin (stupňů povodňové aktivity)
  • Funkce hlídání neoprávněného přístupu (Tamper)
  • Místní napájení ze sítě, nebo pomocí solárního článku
  • Zálohování akumulátorem
  • Hlídání stavu akumulátoru (SMS upozornění)
vlm

Popis zařízení:

V-LM-GSM je snímač vodní hladiny, který zasílá varovné SMS zprávy na přednastavená telefonní čísla při překročení (případně podkročení) nastavených limit vodní hladiny. Vlastní měření je prováděno bezkontaktně ultrazvukovým měřičem hladiny a k přenosu SMS je použita GSM brána naší výroby V-GSM-SI.

Technická data

V-LM-GSM V-LM-GSM/S
 Rozsah měření  2 nebo 6 m
 Jmenovité napětí 230 V AC 12-38 V DC
 Průměrná spotřeba  < 80m A
 Zálohování min. 72 hod.
 Stupeň krytí IP 56
 Rozměry [v x š x h] 300 x 220 x 120 mm
 Hmotnost 2500 g
 Rozsah pracovních teplot -20 až 55 °C

vpi_panelPřipojení regulátoru:

Regulátor se připojuje podle sousedního obrázku ke třem fázím L1, L2 a L3 větrného generátoru, akumulátoru a spotřebiče. V horní části jsou svorky pro připojení umělé zátěže. Do pouzdra 1 je nutné zasunout 15 A pojistku. Zelená LED (2) signalizuje připojení regulátoru k napětí, červená LED (4) svítí při přepnutí proudu do umělé zátěže a žlutá (3) signalizuje odpojení spotřebiče. Ve střední části je malý otvor (5), pod kterým je skryto tlačítko zkratového jističe, které je nutné stisknout, pokud dojde k odpojení spotřebiče vlivem nějakého zkratu.
Z důvodu velkého nároku na chlazení je bezpodmínečně nutné umístit regulátor ve svislé poloze mimo dosah slunečních paprsků a na nehořlavé podložce (teplota regulátoru může být až 80°C).